Street art

Street-ART group dealing with some political and religious crap at that time, depicting history of world leaders on abandoned walls of a small village. Using spray cans, paper templates and dark evenings./Street-artová skupina, potýkající se s tehdejší politickou a náboženskou situací, znázorňující historii světových vůdců na opuštěných stěnách malé vesničky. Využívající spreje, papírové šablony a temné večery./