Vitráž / Stained Glass

Stained glass: sketches
Triptych of the Last Judgement contains John the Baptist baptizing Jesus with blood from his head. 
In the second part you can see saint war, Golgotha, eye of Horus, way of the Cross, Spacecrafts, atomic bombs, sacrifice of a pig, angels ...


/Vitráž: návrhy

Triptych Posledního soudu obsahuje Jana Křtitele, jenž křtí Ježíše krví ze své uťaté hlavy. V druhé části můžeme vidět svatou válku, Golgotu, Horovo oko, křížovou cestu, vesmírné lodě, atomové bomby, obětování prasátka, andílky .../